Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Akademia Zdrowia - Przychodnia Medycyny Rodzinnej

Opieka całodobowa

Pacjenci, którzy dokonali wyboru lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej mają zapewniony dostęp do świadczeń w Poradni Rodzinnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Wszyscy pacjenci, którzy dokonali w naszej poradni wyboru lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej mają zagwarantowaną w nagłych przypadkach bezpłatną opiekę medyczną całodobowo w święta i dni wolne od pracy oraz w godz. od 18.00 do 8.00 w przychodniach dyżurnych.

Lista dyżurnych przychodni:

1. Szczecin, SPS ZOZ Szpital „ZDROJE”, ul. Mączna 4, tel. 91-880-63-89,

2. Szczecin, SP Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, tel. 91 813 93 79, 91-813-93-74, 91-813-93-75

3. Szczecin, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki Szczecin, ul. Bolesława Śmiałego 33, tel. 91-434-91-00,

4. Szczecin, SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, tel. 91 81 50 100, 91 81 50 101. Punkt czynny od 01.07.2023

 

Wyjazdowa nocna i świąteczna opieka zdrowotna:

 

W razie konieczności, w uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w domu chorego:

Police: Mediklinika Sp. z o.o., ul. Józefa Piłsudskiego 6/7, tel. 500 204 590

W jakich sytuacjach można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,

zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Stan nagły

Przez stan nagły (stan nagłego zagrożenia zdrowotnego) należy rozumieć stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Czego nie można uzyskać korzystając z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać np. wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty. Wymienione świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku, w godz. między 8-18.

Kiedy wezwać pogotowie ratunkowe

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego. Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu to m.in.: utrata przytomności, zaburzenia świadomości, drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, nagły ostry ból brzucha, uporczywe wymioty, gwałtownie postępujący poród, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta, zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami, rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie organizmu, porażenie prądem, podtopienie lub utoniecie, agresja spowodowana chorobą psychiczną, dokonana próba samobójcza, upadek z dużej wysokości, rozległa rana, będąca efektem urazu, urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

Aby wezwać pogotowie ratunkowe, należy zadzwonić: z telefonu stacjonarnego na numer 999, z telefonu komórkowego na numer 999 lub 112.

Najważniejsze informacje, które należy podać po zgłoszeniu dyspozytora: dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne); powód wezwania; kto potrzebuje pomocy; kto wzywa zespół ratownictwa medycznego; należy odpowiadać na pytania dyspozytora, dostosować się do jego zaleceń w zakresie udzielenia pierwszej pomocy; wezwanie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone przez dyspozytora słowami: "wezwanie przyjęte"

Aktualna lista placówek świadczących opiekę nocną/świąteczną znajdą Państwo na stronie internetowej NFZ - http://www.nfz-szczecin.pl/omm9b_gdzie_po_nocna_i_swiateczna_opieke_zdrowotna.htm

Kontakt

Akademia Zdrowia Przychodnia Medycyny Rodzinnej S. C.

72-005 Przecław 58, Tel. 91 311 62 53

Jesteśmy tutaj