Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Akademia Zdrowia - Przychodnia Medycyny Rodzinnej

Zadania lekarza POZ

Kierowanie na badania laboratoryjne

Jeśli w wyniku udzielonej porady lekarskiej zachodzi konieczność wykonania badań laboratoryjnych, lekarz wskazuje pacjentowi laboratorium, w którym wykonane zostaną na jego zlecenie badania diagnostyczne i mikrobiologiczne.

W przypadku uzasadnionym medycznie, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta.

Zlecenie na pobranie materiału wystawia lekarz POZ, który we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia także pojemniki na krew do zleconych badań oraz pojemnik zbiorczy do transportu pobranych próbek.

Wykaz badań diagnostycznych, na które kieruje i za które płaci lekarz POZ ze środków finansowych otrzymywanych z NFZ za każdego pacjenta, jest ściśle określony. Wszystkie wykonywane są na zlecenie lekarza w laboratorium lub pracowni, z którymi na wykonywanie danych badań zostały podpisane umowy. Pacjent wykonuje zlecone badanie w laboratorium wskazanym przez lekarza kierującego.

Badania RTG są wykonywane w:

NZOZ RADIOLOGIA
Szczecin ul. Starzyńskiego 2
tel. (91) 48 86 420
Godz. przyjęć: poniedziałek - piątek 8.00-16.00 bez uzgadniania terminu

SPSK ZOZ NAD DZIECKIEM I MŁODZIEŻĄ
Szczecin ul. Św. Wojciecha 7
tel. (91) 43 44 066
Godz. przyjęć: poniedziałek - piątek
Rejestracja telefoniczna lub osobista

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - PRACOWNIA RTG
Szczecin ul. Mączna 4, Pawilon 1, Przyziemie, Wejście E
tel. (91) 88 06 518
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.00

Badania USG są wykonywane w:

PMR LUBELSKA
Szczecin ul. Lubelska 29
tel. (91) 486 80 80
Godz. przyjęć: poniedziałek - piątek
Rejestracja telefoniczna lub osobista

NZOZ RADIOLOGIA
Szczecin ul. Starzyńskiego 2
tel. (91) 48 86 420
Godz. przyjęć: poniedziałek - piątek 8.30-16.00
Rejestracja telefoniczna lub osobista

SPSK ZOZ NAD DZIECKIEM I MŁODZIEŻĄ
Szczecin ul. Św. Wojciecha 7
tel. (91) 43 44 066
Godz. przyjęć: poniedziałek - piątek
Rejestracja telefoniczna lub osobista

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - PRACOWNIA RTG
Szczecin ul. Mączna 4, Pawilon 1, Przyziemie, Wejście E
tel. (91) 88 06 518
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.00

Kierowanie na kosztowne badania diagnostyczne

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta na badania endoskopowe przewodu pokarmowego. Skierowania na inne badania diagnostyczne, które nie znajdują się w koszyku gwarantowanych badań na zlecenie lekarza POZ, wystawiają lekarze specjaliści.

Kierowanie do lekarza specjalisty lub do szpitala

Lekarz POZ kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania. Każdy specjalista majacy podpisaną umowę z NFZ ("państwowy" = lekarz ubezpieczenia zdrowotnego) może skierować pacjenta do innych specjalistów NFZ lub szpitala nie odsyłając Go w tym celu  do lekarza POZ.

Wypisywanie recept według zalecenia lekarza specjalisty

Lekarz POZ może wystawić swojemu pacjentowi receptę na leki, które zaordynował lekarz w poradni specjalistycznej, jeżeli otrzyma wydaną przez tego lekarza imienną dla danego pacjenta informację o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, o okresie stosowania i dawkowania zaordynowanych leków oraz o wyznaczonych wizytach kontrolnych.

Kierowanie na leczenie uzdrowiskowe

Wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lekarz POZ bierze pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i ew. przeciwwskazania. Do skierowania lekarz kierujący dołącza aktualne wyniki podstawowych badań, wykonanych na swoje zlecenie i swój koszt:

badania dla dorosłych: OB, morfologia krwi, mocz, RTG klatki piersiowej (ważność badania RTG wynosi 2 lata od dnia badania), EKG (ważność badania wynosi 6 m-cy od dnia badania) oraz zaświadczenie potwierdzające rozpoznanie zasadnicze będące podstawą wystawienia skierowania

badania dla dzieci: OB., morfologia, mocz, badanie kału na obecność jaj pasożytów (ważne w dniu wyjazdu dziecka do uzdrowiska)

Skierowanie jest ważne 18 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia. Jeśli w tym okresie leczenie nie mogło być rozpoczęte, skierowanie jest odsyłane do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego celem weryfikacji. O utracie ważności skierowania oddział Funduszu powiadamia pisemnie także pacjenta.

Skierowania - okres ważności

skierowanie do poradni specjalistycznej lub do szpitala ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania;

termin ważności skierowania nie jest ściśle określony, jeśli jednak skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia, lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania

skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni.

skierowanie na świadczenia rehabilitacji leczniczej traci ważność po upływie 30 dni od dnia wystawienia - do tego czasu należy je zarejestrować w miejscu udzielania świadczeń.

skierowanie na leczenie uzdrowiskowe ważne jest 18 miesięcy od dnia jego wystawienia.

Skierowanie do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (okres ważności jak wyżej) .

 Skierowanie to nie jest wymagane do świadczeń:

1) ginekologa i położnika;

2) dentysty;

3) wenerologa;

4) onkologa;

5) psychiatry;

6) dla osób chorych na gruźlicę;

7) dla osób zakażonych wirusem HIV;

8) dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;

9) dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;

10) dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego;

11) dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;

12) dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Recepty

recepta jest ważna 30 dni od daty jej wystawienia, wyjątkiem są recepty na antybiotyki (do stosowania wewnętrznego i pozajelitowego) - ważne do 7 dni od daty wystawienia

Kontakt

Akademia Zdrowia Przychodnia Medycyny Rodzinnej S. C.

72-005 Przecław 58, Tel. 91 311 62 53

Jesteśmy tutaj